payrollmedewerker.com

Payrollmedewerker

Welkom op de website met uitleg en informatie over o.a. de voordelen en nadelen van payroll voor een payrollmedewerker in Nederland.

U wilt dus misschien meer uitleg en informatie over wat payroll voor u, uw medewerker(-s) en bedrijf in Nederland kan betekenen. Om u hierbij zo goed mogelijk te helpen. Geven wij u daarom hieronder allereerst beknopte informatie over de dienstverlening payroll en wat er voor u en uw medewerker met payroll eventueel binnen uw bedrijf verandert.

Meer informatie over en voor een payrollmedewerker

Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer informatie over payroll voor u en/of uw medewerker van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte voor uw medewerker op maat aan! Graag informeren wij u dan verder over alle verdere mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw medewerker, bedrijf, CAO, branche en/of sector en de bijbehorende payrolltarieven in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor uw medewerker aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Wat is payroll?

Bij payroll draagt u het juridisch werkgeverschap van uw medewerker aan een payrollbedrijf over en komt uw medewerker als payrollmedewerker op de loonlijst (= vertaling van payroll uit het Engels) van het payrollbedrijf te staan. Uw payrollmedewerker krijgt van het payrollbedrijf een payrollcontract (= arbeidscontract).

Het payrollbedrijf moet hierdoor bij payroll voor uw payrollmedewerker o.a. de betalingen van de nettosalarissen, loonbelasting en sociale lasten en pensioenpremies regelen. Doordat uw medewerkers nu juridisch via het payrollbedrijf bij u werken. Is het payrollbedrijf nu ook voor alle arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s, v.w.b. ziekte en ontslag, aangaande uw medewerkers verantwoordelijk.

Wat doet u nog zelf bij payroll

Bij payroll werft en selecteert u o.a. nog steeds zelf uw eigen (nieuwe) medewerker. Bepaalt u de werktijden, salarissen en arbeidsvoorwaarden (minimaal conform uw CAO) van uw medewerker. Verzorgt u de planning, c.q. roostering, en houdt u ook nog steeds het contact met uw medewerker op de werkvloer. Zoals u ziet verandert er dus niet veel met payroll!

Waarom van payroll gebruikmaken?

U huurt/least dus met payroll als het ware uw eigen medewerker terug. Maar bent van alle administratieve rompslomp en werkgeversrisico’s verlost. Omdat u met payroll hierdoor meer tijd en geld voor belangrijkere zaken binnen uw bedrijf overhoudt.

Is dit dan ook voor veel ondernemers, werkgevers en/of klanten de belangrijkste reden om zijn/haar medewerker(-s) naar payroll over te zetten. Er zijn daardoor momenteel meer dan 200.000 payrollmedewerkers in Nederland.

Laat ons u ook verder helpen en vraag nu snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte boordevol informatie over payroll bij ons aan!!

Wat houdt payroll voor een medewerker in?

Payroll houdt dus in dat een werkgever zijn of haar personeels- en salarisadministratie en arbeidsrechtelijke- en juridische werkgeversrisico’s van een medewerker aan een payrollbedrijf overdraagt. Hierdoor heeft een werkgever minder administratie en werkgeversrisico’s en bespaart hij of zij zichzelf hiermee veel geld en tijd. Dit geld en deze tijd kan hij of zij aan meer aandacht voor zijn of haar medewerker besteden. B.v. door opleidingen, personeelsuitjes of informele gesprekken op de werkvloer.

Wat verandert er voor een medewerker met payroll?

Voor een medewerker verandert er dus met payroll niet zo veel op de werkvloer. Een medewerker blijft bij payroll gewoon zijn of haar werk doen. Het enige is dat salarissen wekelijks, 4 wekelijks of maandelijks op een vast tijdstip door het payrollbedrijf worden uitbetaald. Daarnaast betaalt het payrollbedrijf ook het vakantiegeld uit. Een payrollmedewerker heeft hierbij de keuze dit 2x per jaar te laten doen. Ook houdt het payrollbedrijf de (boven) wettelijke vakantiedagen bij en draagt zij de pensioenpremies af. Dit alles komt doordat het payrollbedrijf bij payroll de juridisch werkgever van uw medewerker is geworden.

Relatie werkgever en medewerker bij payroll

Een werkgever blijft bij payroll nog wel steeds o.a. voor de bepaling van de arbeidsvoorwaarden en salaris (minimaal conform uw CAO), het voeren van uw periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken en vanuit de Arbowetgeving voor wat er op de werkvloer gebeurt verantwoordelijk. Daarnaast regelt zij nog steeds de jubilea, kerstpakketten, Sinterklaas, personeelsuitjes en opleidingstrajecten.

U ziet dus dat in de praktijk er geen verschil tussen een eigen medewerker of payrollmedewerker binnen een bedrijf of op de werkvloer is.

Wat zijn de rechten van een payrollmedewerker?

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft een payrollmedewerker per 1 januari 2020 dezelfde rechten, als een medewerker die (nog steeds) bij een bedrijf in dienst is.

Een payrollmedewerker heeft namelijk vanuit deze wet recht op alle elementen van de inlenersbeloning (1.). O.a. salarissen, reiskosten, geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen, netto vergoedingen en loonsverhogingen. Maar ook recht op opbouw van periodieken en vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Daarnaast gold voor een payrollmedewerker met de komst van de Wet Werk en zekerheid in 2015, voor wat betreft (2.) ontslag al dezelfde ontslagregels. Daarom gelden per 1 januari 2020 ook alle nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor beide soort medewerkers.

Belangrijk is wel te weten dat sommige Cao’s, zoals b.v. de CAO Schoonmaak, speciale Cao-bepalingen m.b.t. een maximaal aantal payrollmedewerkers binnen een bedrijf kennen.

Een payrollmedewerker is ook voor (3.) ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid bij payroll verzekerd. Bij ziekte is het payrollbedrijf namelijk verantwoordelijk voor de ziektebegeleiding en re-integratie van een zieke payrollmedewerker.

Als een payrollmedewerker namelijk tijdens zijn of haar payrollcontract ziek wordt. Moet het payrollbedrijf gedurende het payrollcontract en voor maximaal twee jaar minstens 70% van het loon door te betalen (i.i.g. het wettelijk minimumloon (WML)). Als uw CAO echter hogere loondoorbetalingspercentages kent dan heeft een payrollmedewerker hier ook het eerste en tweede jaar recht op.

Ook bouwt een payrollmedewerker bij een payrollbedrijf (4.) pensioen op. Voor uw payrollmedewerker bij een payrollbedrijf geldt per 1 januari 2021 v.w.b. pensioen het volgende. “Is het voor een payrollbedrijf niet mogelijk om voor uw payrollmedewerker bij de pensioenregeling, die vanuit uw branche of sector (Bpf) geldt, aan te sluiten. Dan dient het payrollbedrijf voor uw payrollmedewerker per 1 januari 2021 over een ‘adequaat’ pensioen (14,5% werkgeverspremie) te beschikken”.

Vraag een payrollofferte voor uw medewerker aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payroll voordelen voor een medewerker

Naast de bovenstaande redenen (tijdswinst en gemak) en rechten zijn de volgende voordelen van payroll voor een medewerker voor veel ondernemers en/of werkgevers in Nederland doorslaggevend om van payroll gebruik te maken.

24/7 hulp en ondersteuning bij payroll

Een payrollmedewerker van uw bedrijf krijgt van het payrollbedrijf uitleg over alles omtrent haar of zijn arbeidsvoorwaarden. Het payrollbedrijf kan als voordeel direct alle vragen van uw payrollmedewerker over belastingen, uitkeringen en administratieve kwesties deskundig beantwoorden.

Overname arbeidsvoorwaarden bij payroll

Het payrollbedrijf neemt, zoals reeds eerder is vermeld, alle elementen (arbeidsvoorwaarden) van de inlenersbeloningsregeling van uw CAO over. Uw payrollmedewerker behoudt als voordeel met payroll hierdoor dus ook gewoon haar of zijn rechten voor b.v. vakantiedagen, opgebouwde dienstjaren en salaris.

Pensioenregeling bij payroll

Mocht uw medewerker nog geen pensioenregeling hebben. Dan bouwt hij of zij bij payroll sowieso pensioen op. Dit gebeurt bij uw branche of sector (Bpf) pensioenfonds of binnen de 'adequaat pensioenregeling' van het payrollbedrijf.

Betere ziekte- en re-integratiebegeleiding bij payroll

Mocht uw payrollmedewerker ziek worden, dan is de ziekte- en re-integratiebegeleiding bij payrollbedrijven vaak pro-actief (core business). Met als voornaamste doel om uw payrollmedewerker zo gezond en snel weer aan het werk te krijgen. Naast een probleemanalyse, plan van aanpak, verzuimbegeleiding 1e en 2e spoortrajecten vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn de verzuimspecialisten bij een payrollbedrijf continu met het herstel van uw payrollmedewerker bezig. De verzuimpercentages bij payrollbedrijven liggen hierdoor dan ook vaak (veel) lager dan het landelijk gemiddelde. Verder verzorgen payrollbedrijven als voordeel vaak gratis trainingen (b.v. tillen/RSI) en doen zij gratis arbeidsdeskundig- en werkplek aanpassingsonderzoek. Waardoor uw payrollmedewerker langduriger en gezonder aan het werk kan blijven. Tenslotte hebben payrollbedrijven vaak een netwerk van medisch specialisten. Waardoor zij sneller een second opinion of operatie voor uw zieke payrollmedewerker kunnen regelen.

Stiptheid, zekerheid en correctheid salarisbetalingen

Bij payrollbedrijven zijn de salarisbetalingen altijd correct en op tijd (week, 4-week of maandelijks). Dit komt mede doordat dit hun core business is. Uw payrollmedewerker krijgt jaarlijks een uitbetalingsschema, wanneer en op welke dag haar of zijn salaris wordt uitbetaald. Door verschil in banken kan het echter soms 1-3 dagen duren, voordat het geld ook daadwerkelijk op haar of zijn bankrekening staat. Daarnaast bouwt uw payrollmedewerker ook bij payroll gewoon vakantiegeld op. Dit geld hoeft hij of zij als voordeel niet standaard in mei te laten uitkeren. Maar kan hij of zij op aangeven maximaal 2x per jaar laten uitkeren.

Vraag een payrollofferte voor uw medewerker aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Baanzekerheid bij payroll

Vaak komt het voor dat een ondernemer en/of werkgever geen arbeidscontract voor bepaalde (maximaal 3 jaar en/of 3 contracten benut) of onbepaalde tijd mag of kan aanbieden (vanwege werkgeversrisico's). Maar dit als voordeel wel via een payrollconstructie kan/mag doen. Een medewerker krijgt dan bij het payrollbedrijf een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd en blijft gewoon bij de ondernemer en/of werkgever werken. Hierdoor behoudt het bedrijf als voordeel de kennis en kunde van de medewerker én de payrollmedewerker behoudt zijn of haar baan. En hoeft hij of zij niet voor een half jaar elders te gaan werken. Een win-win situatie dus met payroll voor beide partijen!

Risico’s gespreid bij payroll

Payrollbedrijven hebben doorgaans klanten (en dus payrollmedewerkers) in uiteenlopende bedrijfstakken. Hierdoor zijn hun risico's veel meer gespreid. Valt een inlener (lees ondernemer/werkgever) om, dan is een payrollmedewerker niet direct de dupe. Een payrollmedewerker heeft bij payroll als voordeel, naast de schaalgrootte van hun nieuwe payrollwerkgever. Ook het meeprofiteren van de verplichte herplaatsingstermijn en beëindigingsvergoedingen die voor het payrollbedrijf gelden.

Collectieve ongevallenverzekering bij payroll

De meeste payrollbedrijven hebben als goed werkgever voor hun payrollmedewerkers (vaak) een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Hierdoor wordt aan (de nabestaanden van) een payrollmedewerker een bedrag uitgekeerd bij overlijden en een bedrag bij blijvende invaliditeit.

Collectiviteitsregeling en kortingen bij payroll

Vaak heeft een payrollbedrijf een collectiviteitsregeling voor allerlei verzekeringen (b.v. ziektekosten-, auto-, woonhuis-, aansprakelijkheids- etc.) bij een verzekeringsmaatschappij voor haar payrollmedewerkers afgesloten. Hierdoor ontvangt uw payrollmedewerker collectiviteitskortingen op zijn of haar aanvullende en ziektekostenverzekering en overige verzekeringen. Daarnaast krijgen payrollmedewerkers bij sommige payrollbedrijven ook kortingen op diverse zaken. O.a. telefoons, laptops, pretparken, dagjes uit, vakanties, hotels, restaurants, musea en concerten.

Betere en persoonlijke P&O afdeling bij payroll

Als laatste gaat de P&O ondersteuning er voor veel medewerkers bij payroll vaak stukken op vooruit. Gespecialiseerde payrollbedrijven zorgen namelijk o.a. voor een correcter, effectiever en informatiever verloningsproces. Zij kunnen uw medewerker daadwerkelijk gratis uitleggen. Wat er op haar of zijn loonstrook staat, rechten (zie bovenstaand) en arbeidsvoorwaarden uit de CAO/wet zijn. En tenslotte hoe zaken zoals belastingen, opleidingen, uitkeringen en administratieve kwesties in Nederland voor een payrollmedewerker in Nederland zijn geregeld. Voor al deze vragen en meer heeft uw payrollmedewerker vanaf de eerste dag als voordeel 24/7 één persoonlijk aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf. Dus geen helpdesk of onpersoonlijk 0800 nummer! En kan hij of zij ook als voordeel te allen tijde via een internetportal zijn of haar loonstroken, jaaropgaven, payrollcontract, overzicht (boven-) wettelijke vakantiedagen, collectiviteitskortingen, formulieren (b.v. werkgeversverklaring, zwangerschapsverklaring), lease-, mobiele telefoon- of internetreglement downloaden/inzien of online onkosten declareren.

Kortom bij ons staat uw payrollmedewerker centraal en staan wij 24/7 voor hem of haar klaar. Een tevreden medewerker is immers onmisbaar voor een werkgever en/of ondernemer in Nederland. Hierdoor zal als voordeel de binding (vaak genoemd nadeel) en arbeidsrelatie met u bij payroll alleen maar verbeteren/toenemen! Vraag daarom nu dan ook snel een gratis geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte boordevol payroll informatie voor u en uw medewerker bij ons aan!

Vraag een payrollofferte voor uw medewerker aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payroll nadelen voor een medewerker

Als we de nadelen voor een medewerker bij payroll goed bekijken. Dan moeten wij eigenlijk concluderen dat die er niet zijn. Hieronder zullen wij dit namelijk aan u toelichten.

1. Payrollmedewerker minder binding met bedrijf

Voor wat betreft de veranderde band (binding) tussen uw medewerker en u bij payroll, zien wij juist een verbetering, qua binding, ontstaan:

  • 1. U bent minder tijd aan allerlei zaken en documenten rond uw personeels- en salarisadministratie en ziektebegeleiding kwijt. Waardoor u meer tijd heeft/krijgt, voor bijvoorbeeld informele gesprekken met uw medewerker;
  • 2. U werft en selecteert nog steeds zelf uw nieuwe medewerker, bepaalt de arbeidsvoorwaarden en salarissen (conform uw CAO/WML), doet de planning en roostering, houdt de periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken en vanuit de Arbowetgeving blijft u ook nog steeds verantwoordelijk voor het toezicht op uw werkvloer (o.a. RI&E). Deze zaken blijven dus voor uw medewerker bij payroll onveranderd.
  • 3. Uw personeels- en salarisadministratie binnen uw bedrijf wordt met payroll veel professioneler geregeld. Uw medewerker krijgt een 24/7 vast aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf. Hierdoor krijgt hij of zij direct antwoord op zijn of haar vragen over b.v.: loonstroken, jaaropgaven, werkgeversverklaringen, saldo (boven-) wettelijke vakantiedagen, vakantiegeld/ 13de maand, onkosten vergoedingen, rechten bij aanzegging/ontslag, rechten bij ziekte en rechten vanuit CAO en/of wet- en regelgeving. Daarnaast blijkt uit onderzoek ook nog dat medewerkers bij payroll verbeteringen v.w.b. salarisbetalingen, bijzonder verlof regelingen, overwerkuren en toeslagen, loonstroken uitleg, ziektebegeleiding, pensioenregelingen, collectieve ziektekostenverzekeringen, juridische kwesties, CAO vragen etc. hebben ervaren.
  • 4. Veel payrollbedrijven bieden hun payrollmedewerkers (gratis) opleidingen en cursussen (b.v. BHV) aan.
  • 5. Een payrollbedrijf heeft vaak collectiviteitsregelingen voor allerlei verzekeringen (b.v. ziektekosten-, auto-, woonhuis-, aansprakelijkheidsverzekering etc.) bij een verzekeringsmaatschappij voor uw payrollmedewerker afgesloten. Daarnaast krijgt uw medewerker bij sommige payrollbedrijven ook kortingen op o.a. telefoons, laptops, pretparken, dagjes uit, vakanties, hotels, restaurants, musea en concerten.
    6. Had uw payrollmedewerker bij u nog geen pensioensregeling, dan gaat hij/zij bij payroll vanaf dag 1 in uw Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) of een adequate pensioensregeling (14,5% werkgeverspremie) pensioen opbouwen.
  • 7. Tot slot kan uw payrollmedewerker zelf kiezen tussen een wekelijkse, 4-wekelijkse of maandelijkse uitbetaling van haar/zijn salaris, tweemaal per jaar vakantiegeld opnemen, voorlichting over zijn of haar pensioen van een pensioenadviseur krijgen en voor alle vragen 24/7 bij zijn of haar persoonlijk deskundig HR-aanspreekpunt binnen het payrollbedrijf terecht.

Kortom ieder payroll nadeel heeft zijn voordeel voor een payrollmedewerker.

2. Payrollmedewerker krijgt minder betaald en geen gelijkwaardige functie

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft een payrollmedewerker per 1 januari 2020 dezelfde rechten, als een medewerker die (nog steeds) bij het bedrijf in dienst is. Een payrollmedewerker heeft namelijk vanuit deze wet recht op alle elementen van de inlenersbeloning. O.a. salarissen, reiskosten, geldende 13e maand, vakantiedagen, scholingsregelingen, verlofregelingen, netto vergoedingen, loonsverhogingen en opbouw van periodieken en vergoedingen voor overwerk of onregelmatige uren.

Kortom, de arbeidsvoorwaarden voor een payrollmedewerker moeten bij payroll dus sinds de WAB 1:1 volledig bij die van de inlener (lees u) aansluiten. Alle arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten dus bij payroll worden toegepast!!

3. Payrollmedewerker makkelijker ontslagen

Uw payrollmedewerker had met de komst van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 in Nederland al dezelfde ontslagbescherming. Daarnaast gelden per 1 januari 2020 alle nieuwe regels omtrent ontslaggronden en transitievergoedingsregeling vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ook voor zowel uw reguliere als payrollmedewerker.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en ontslag

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het nu makkelijker om vaste contracten van een (payroll-)medewerker in Nederland flexibeler te maken (extra mogelijkheden om een contract door de kantonrechter te laten ontbinden) en zijn flexibele contracten iets vaster geworden.

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft een medewerker per 1 januari 2020 nu vanaf (a.) de eerste dag in plaats van na twee jaar, ongeacht een proeftijd, recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Daarnaast worden, door middel van een aanvullende regeling in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), (b.) kleine werkgevers voor de transitievergoeding gecompenseerd. Dit geldt als zij hun bedrijf wegens pensionering of ziekte moeten beëindigen. En is bij lange dienstverbanden de (c.) transitievergoeding opbouw verlaagd.

Cumulatiegrond bij ontslag en payroll

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moest het ontslag voor werkgevers dus gemakkelijker worden. Een werkgever (lees u of payrollbedrijf) in Nederland moest tot 2020 namelijk nog volledig aan 1 van de 8 ontslaggronden voldoen. Met komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het echter nu mogelijk een (payroll-)medewerker te ontslaan, als er sprake van een optelsom van omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) is.

Door deze nieuwe negende grond heeft een kantonrechter in Nederland nu de mogelijkheid om verschillende omstandigheden (zogenaamde cumulatiegrond) te combineren. Wanneer de cumulatiegrond daadwerkelijk voor het ontslag wordt gebruikt. Is het belangrijk te weten dat een (payroll-)medewerker hierbij een halve transitievergoeding extra (bovenop de transitievergoeding) krijgt.

Kortom, voor wat betreft het punt ontslag is uw payrollmedewerker en reguliere medewerker volgens de wet (WAB) in Nederland vandaag de dag nog steeds gewoon gelijk!

4. Juridische- en werkgeversverplichtingen makkelijker ontlopen

Een veel gehoord nadeel is dat een ondernemer en/of werkgever bij payroll makkelijker zijn/haar juridische- en werkgeversverplichtingen zou kunnen ontlopen.

Het tegendeel is echter waar! Want door met een payrollbedrijf samen te werken. Worden werkgevers namelijk juist door het payrollbedrijf aan wet- en regelgeving en Cao-bepalingen voor hun medewerkers gehouden.

Naast dat een payrollbedrijf tweemaal jaarlijks op het naleven van de wet- en regelgeving en Cao’s wordt gecontroleerd. Hebben payrollbedrijven voor verschillende aspecten van het werkgeverschap, zoals wet- en regelgeving en CAO, verzuim en salarisadministratie specialisten in dienst. Zij zullen ondernemers en/of werkgevers juist aan de regels houden en/of hen erop wijzen.

Een payrollbedrijf krijgt namelijk als juridisch werkgever de boetes voor b.v. verkeerd toepassen of uitvoeren van o.a. de salarisadministratie, personeelsadministratie, wet- en regelgeving, Cao-bepalingen, Wet Poortwachter, Arbeidstijdenwet, etc.

Ondernemers en/of werkgevers kunnen bij payroll dus geen loopje met de regels in Nederland nemen. Waardoor een payrollmedewerker te allen tijde met payroll bij een erkend NEN-4400 gecertificeerd payrollbedrijf is beschermd. En juist krijgt waar hij of zij wettelijk recht op heeft.

Over ons

Wij van kunnen elke MKB ondernemer en/of werkgever in Nederland (maar ook België en/of Duitsland) een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden.

Vraagt u daarom nu snel direct een geheel vrijblijvend payrolladviesgesprek of payrollofferte op maat bij ons aan. U ontvangt deze offerte boordevol informatie en uitleg over o.a. de voordelen van payroll voor u, uw bedrijf en medewerker in Nederland dan binnen 24 uur van ons!

Vraag een payrollofferte voor uw medewerker aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in Nederland

De volgende payrollbedrijven hebben, ondanks de genoemde nadelen, enkele 10.000en payrollmedewerkers op de payroll staan. Zij bieden namelijk hun payrolldiensten door heel Nederland bij diverse bedrijven in verschillende branches, sectoren en plaatsen aan.

Payrollbedrijven

Abflexkracht payroll, Adecco Payroll, BC Group Payroll, Com.pas Payrolling, Connexie Payroll, Devocare Payroll, Driessen Payroll. FlexExpert Payroll B.V., Fortium Payroll B.V., Get Payrolling BV, GJ Pay-Roll BV, Holland Payroll B.V., Koers Oost Payroll B.V., Kolibrie Payroll, Lean Payroll Service B.V., Level One Payroll. Manpower Payroll Solutions, Nedflex Payrolling, Next Payroll B.V., One Payroll, Pay to Payroll, Pay for People Payroll B.V., Pay for People Payroll, Payroll Nederland. Payper, Payroll Professionals B.V., Payroll Select, Persoonality Payrolling, Please Payroll B.V., Pro Payroll, P-services Payroll. Randstad Payroll Solutions, Renew Payroll B.V., Repay HRM B.V., Select Payrolling, Servorg Payroll BV, Smart Payroll Services BV, Tempo-Team Payroll Services. Tentoo Payroll B.V., WePayPeople Payroll, Wijco Payrolling.